Đánh giá chủ đề:
  • 0 Vote(s) - Trung bình 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
[Cập nhật] Danh sách các Nick vừa bị khóa
#1
[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]linhshop4[/TD]
[TD]Spam - phần mềm đăng tin[/TD]
[TD]18-06-2012[/TD]
[TD]10 Ngày[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Peer.vn[/TD]
[TD]Spam cùng 1 nội dung nhiều lần[/TD]
[TD]18-06-2012[/TD]
[TD]10 Ngày[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]shopruna072432[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]25-06-2012[/TD]
[TD]1 tháng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]rddzzwrle[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]28-06-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Estirenetle[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]28-06-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]infekeehers[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]28-06-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ztuanvipvn6[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]02-07-2012[/TD]
[TD]3 Tháng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]accustaig[/TD]
[TD]Spam sai box[/TD]
[TD]03-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Pyncexceesema[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]09-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fernandeial2[/TD]
[TD]Spam quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]10-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Tijuanaviv1[/TD]
[TD]Spam quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]10-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]topadsdesign[/TD]
[TD]Spam quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]10-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Proornmog[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]11-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]bemCreeliarax[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]11-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]vantai24h[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]17-07-2012[/TD]
[TD]03 tháng[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kerFeessFex[/TD]
[TD]Đăng bài có nội dung vô nghĩa.[/TD]
[TD]17-07-2012[/TD]
[TD]01 tháng[/TD]
[/TR]
[/TABLE]


Lưu ý: mọi khiếu nại hoặc phát hiện sai sót, vui lòng gửi email phản hồi đến ban quản trị: info@clbmarketing.com
Xin cảm ơn!
#2
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]RuMuSorOff[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]19-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dwensadaerunda[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]19-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#3
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Immuthturnand[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]20-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]plalrytaica[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]20-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#4
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]MeseIssuero[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]21-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FataZy1989[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]21-07-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]LownKneex[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]22-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#5
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Shougspough[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]25-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]jfDaPrezke[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]25-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Fanysweanty[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]25-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]nam3less[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]25-07-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Rodsscoub[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]25-07-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Cryngeare[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]25-07-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#6
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]rawrariedef[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]28-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#7
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HuiHerHun[/TD]
[TD]Spam nội dung sex[/TD]
[TD]30-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]spoomeensuple[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]30-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Bokodothe[/TD]
[TD]Spam - quảng cáo sai box[/TD]
[TD]30-07-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#8
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]oppogstoure[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]05-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Flalpdeepsy[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]07-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#9
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]jeksmoofeColo[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]13-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Chicheofferah[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]13-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Christiniacbj5[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]13-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]DitDedsiday[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]13-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#10
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Pagoswotabete[/TD]
[TD]Spam - Nội dung không đúng box.[/TD]
[TD]14-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#11
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Trovorway[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]17-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ocealtemofe[/TD]
[TD]Spam[/TD]
[TD]17-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kinhdoanhhv_02[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]17-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#12
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Aninoalleno[/TD]
[TD]Đăng nội dung không đúng box.[/TD]
[TD]21-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]FoutleBulge[/TD]
[TD]Đăng nội dung không đúng box.[/TD]
[TD]21-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Wrorsedauro[/TD]
[TD]Đăng nội dung không đúng box.[/TD]
[TD]21-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#13
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]EresceplE[/TD]
[TD]Spam không đúng box.[/TD]
[TD]23-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]impuchtut[/TD]
[TD]Spam.[/TD]
[TD]23-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]BicGichlile[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]23-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]friends4growth[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]23-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#14
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]wuptnurde[/TD]
[TD]Spam.[/TD]
[TD]30-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Selppayosmomy[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]30-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ngodanh[/TD]
[TD]Spam - Đặt link quảng cáo trong box của thành viên khác.[/TD]
[TD]30-08-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#15
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]weeksegsaasucr[/TD]
[TD]Spam.[/TD]
[TD]04-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dnuq18nznf[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]04-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]amamyPraxbox[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]04-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#16
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]goinhacmp321[/TD]
[TD]Cố tình spam quảng cáo cùng một nội dung nhiều lần[/TD]
[TD]04-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kdhv56[/TD]
[TD]Trùng lặp nội dung quảng cáo[/TD]
[TD]04-09-2012[/TD]
[TD]6 tháng[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#17
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]asdfghj[/TD]
[TD]Quảng cáo dịch vụ cấm (làm giả bằng đại học)[/TD]
[TD]11-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#18
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AgryBirdsAs[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]12-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#19
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]canthuexetai[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]15-08-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]dinhxuanthu123[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]15-08-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ongchuxehoi[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]15-08-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]xedulichhn[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]15-08-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]xedulichhn1234[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box.[/TD]
[TD]15-09-2012
[/TD]
[TD]Vĩnh viễn
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#20
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kh04anh[/TD]
[TD]Đăng bài không đúng quy định.[/TD]
[TD]20-09-2012[/TD]
[TD]1 tháng.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#21
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]thuocgiamcan[/TD]
[TD]Spam không đúng box[/TD]
[TD]23-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AgryBirAsTS[/TD]
[TD]Spam không đúng box[/TD]
[TD]23-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#22
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]sales1vn33[/TD]
[TD]Quảng cáo dịch vụ cấm (sex)[/TD]
[TD]24-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]zhongai110[/TD]
[TD]Spam - Quảng cáo sai box[/TD]
[TD]24-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#23
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]degaulle[/TD]
[TD]Đăng thông tin sai lệch - bôi nhọ thương hiệu khác[/TD]
[TD]25-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#24
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]AgryBERY[/TD]
[TD]Spam không đúng box[/TD]
[TD]27-09-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#25
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]xuannguyen[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box (nhiều lần)[/TD]
[TD]04-11-2012[/TD]
[TD]06 tháng[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#26
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kd_th_online[/TD]
[TD]Quảng cáo sai box (lần đầu)[/TD]
[TD]12-11-2012[/TD]
[TD]01 tháng[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#27
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]chothuevpsgiare[/TD]
[TD]Spam-Chèn link quảng cáo trong box thành viên khác[/TD]
[TD]15-11-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#28
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]cacuoc7f[/TD]
[TD]Spam link[/TD]
[TD]21-11-2012[/TD]
[TD]06 tháng[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#29
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]kdonline1b06[/TD]
[TD]Spam.[/TD]
[TD]22-11-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
#30
(tiếp theo...)

[TABLE]
[TR]
[TD]Nick[/TD]
[TD]Lý do khóa[/TD]
[TD]Ngày khóa[/TD]
[TD]Thời hạn[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]cameramd3346[/TD]
[TD]Spam.[/TD]
[TD]23-11-2012[/TD]
[TD]Vĩnh viễn.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  


Chủ đề liên quan...
Chủ đề Tác giả Trả lời Xem Bài viết cuối
  Thông báo cập nhật quy định đăng bài marketingvn 29 5,453 07-09-2018, 02:37 PM
Bài viết cuối: minhhoang84

Đi tới chuyên mục:

Liên kết tài trợ
Thời trang: giày cao gót, giày búp bê
Mô tô - Xe máy: phụ tùng xe máy

Thành viên đang xem chủ đề:
1 Khách