** tuandaikJunior Member
Registration Date: 20-11-2017
Date of Birth: 16-07-1995 (22 tuổi)
Local Time: 21-05-2018 @ 04:02 PM
Status: Offline

Thông tin cá nhân của tuandaik
Sex: Undisclosed

Chữ ký của tuandaik
https://phoseo.com


Về Diễn đàn Marketing | ClbMarketing.Com

Diễn đàn ClbMarketing (ClbMarketing Forum) là diễn đàn thảo luận, trao đổi - chia sẻ kiến thức về mọi vấn đề liên quan đến Marketing bao gồm: các kênh thuộc Digital marketing và Marketing truyền thống.

Hãy cùng phát triển ClbMarketing ngày càng vững mạnh.